Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Zespół Zakładów


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

 

 

 

            Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) istnieje od 1999 roku. Jest placówką stacjonarną, zapewniającą podopiecznym całodobową opiekę.

 

Pielęgniarską i lekarską. Kierownikiem Zakładu jest magister Pani Teresa Otłowska.

Lekarzem nadzorującym stan zdrowia pacjentów - doktor Wojciech Komenda.

 

W ZOL przebywają pacjenci, którzy ukończyli proces leczenia szpitalnego, a nie posiadają warunków do kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w domu,

pacjenci pozbawieni opieki rodziny oraz osoby samotne. Swoim pacjentom Zakład oferuje profesjonalną, miłą i życzliwą opiekę ,

pomoc w nauce samoobsługi – realizacji podstawowych czynności życiowych oraz przygotowuje do powrotu do warunków domowych.

 

W Zakładzie panuje domowa atmosfera, pokoje są dwu-, i pięcioosobowe, łazienki dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się.

 

Posiłki opracowywane są przez specjalistę z zakresu dietetyki i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem wieku pacjenta i rodzaju  schorzenia. 

Każdy pacjent ma możliwość wyboru posiłku z proponowanego zestawu dań. Podopieczni, czas wolny od zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych mogą

spędzać w świetlicy oglądając telewizję, słuchając radia czy czytając prasę. Latem do ich dyspozycji jest park szpitalny z przystosowanym wyjściem dla osób

niepełnosprawnych.  Mogą również korzystać  z Biblioteki Szpitalnej.

 

Każdy podopieczny Zakładu może posiadać własne rzeczy osobiste (odzież, obuwie itp.), jak również drobiazgi – pamiątki rodzinne kojarzące się z domem oraz

inne rzeczy, które w najmniejszym choć stopniu ułatwiają adaptację do nowych warunków.

 

W każdą sobotę w Kaplicy Szpitalnej odprawiana jest Msza Święta, w której mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Tym spośród pacjentów, którzy mają

trudności w poruszaniu się personel oddziału umożliwia dotarcie do kaplicy, a osoby unieruchomione z przyczyn zdrowotnych w łóżkach mogą zawsze liczyć na

wizytę księdza kapelana w swoim pokoju.

 

 

                              Telefon kontaktowy:

 

                              - 29 71 42 394

                              - 29 71 42 226

 

                                Kierownik ZOL:    mgr. Teresa Otłowska   

                              z.ca kierownika:    mgr. Anna Osińska

                                            Lekarz :    Joanna Jackiewicz Rogulska              

 

                                     

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dysponuje trzydziestoma miejscami. Pacjenci przyjmowani są do Zakładu po złożeniu wniosku.

Warunki przyjęcia reguluje zarządzenie nr 69/2014/0502 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że pobyt pacjenta (zakwaterowanie i wyżywienie) opłacane jest przez osobę przebywającą w Zakładzie lub inną osobę,

która zobowiązała się do wnoszenia takiej opłaty.

(DZ.U. z 2008r. nr 164.poz. 1027 z póżn. zm.)

 

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 

Druki do pobrania:

 

                   1.      Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

 

                   2.      Skierowanie do ZOL

 

                   3.      Oświadczenie

 

                   4.      Wywiad pielegniarski

 

                   5.      Karta oceny - Skala Barthel

 

                   6.      Dokument stwierdzający wysokość dochodów osoby ubiegającej się o pobyt w ZOL lub osoby zobowiązującej się do wnoszenia tych kwot oraz ostatni

              odcinek renty lub emerytury

 

                   7.      Ksero dowodu osobistego potwierdzony za zgodność z oryginałem

 

                   8.      Podstawowe badania

 

                   9.      Regulamin

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów

2018r.