VI Sympozjum

 

    14-15 czerwca po raz szósty zostało zorganizowane przez makowski szpital w Kaszewcu koło Różana sympozjum dotyczące jakości w ochronie zdrowia. Główny organizator cyklu spotkań   wspomagany był przez mazowiecki oddział Towarzystwa Promocji Jakości, Stowarzyszenie na Rzecz Modernizacji Szpitala i Starostę Makowskiego. Obrady otworzyli wspólnie i gości przywitali starosta Zbigniew Deptuła, dyrektor szpitala Dariusz Hajdukiewicz, naczelna pielęgniarka Urszula Grochowska i prezes TPJ Danuta Pawlik.

    Profesor Andrzej Blikle przedstawił w inauguracyjnej prezentacji uniwersalne metody całkowitego zarządzania jakością. Metody te i techniki wspólne są dla przedsiębiorstwa cukierniczego, dla fabryki samochodów, produkcji telefonów komórkowych, ale też dla świadczenia usług medycznych. Duże wrażenie na słuchaczach wywarły niektóre tezy wykładu np. zarządzanie bez nagród i kar czy odrzucanie współzawodnictwa na rzecz współpracy. Problematykę powikłań okołooperacyjnych przedstawił profesor Zdzisław Wójcik, dziekan Akademii Medycznej w Warszawie, a dr Małgorzata Malec Milewska, z CMKP omówiła zagadnienie powstawania i leczenia bólu pooperacyjnego. Paweł Grzesiowski i Joanna Krawczyk omówili zakażenia szpitalne z perspektywy biegłego sądowego w kontekście odpowiedzialności prawnej, a profesor Waleria Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków przedstawiła bardzo aktualny dziś problem sepsy meningokokowej.

    Wieczorem po obradach uczestnicy sympozjum spotkali się raz jeszcze przy grilu i pieczonych prosiakach. Okazało się, że taka swobodna atmosfera świetnie sprzyja dalszym dyskusjom na temat jakości, ale nawet najwytrwalsi dyskutanci zamilkli w końcu. Za to śpiewy i tańce przy ognisku trwały jeszcze długo w nocy.

    Drugi dzień obrad zdominowany został przez prawników. Pani profesor Teresa Gardocka, dziekan Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie zaprezentowała temat zgody pacjenta na leczenie, Izabela Sakowska uzupełniła ten temat o problem zgody na wykonanie czynności medycznych w stosunku do osób, wobec których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, a Przemysław Konieczniak (z Uniwersytetu Warszawskiego) opowiedział o odpowiedzialności profesjonalistów medycznych.

    Organizatorzy sympozjum mieli wiele satysfakcji słuchając pochwał uczestników, którzy podkreślali zalety tego spotkania, a zwłaszcza profesjonalizm, wysoki poziom merytoryczny i dobrą zabawę. Goście umawiali się już na kolejne spotkanie za rok.

PR

                

 

Dzień I - galeria

Dzień II - galeria