VII Sympozjum „Jakość w Opiece Zdrowotnej Mazowieckie Forum Dyskusyjne”

Już nasi przodkowie uważali, że liczba siedem kryła w sobie magię i niezwykłą siłę. „Siódemka” kojarzona była z pozytywnymi zmianami, udanym przedsięwzięciem i pomyślnym zakończeniem.

W tym roku magia liczby siedem towarzyszyła organizatorom VII Sympozjum „Jakość w Opiece Zdrowotnej Mazowieckie Forum Dyskusyjne”. Planowanie, przygotowanie i realizacja przebiegły wyjątkowo sprawnie. Udało się zaprosić wybitnych prelegentów, przygotować bogatą tematykę, zgromadzić bardzo liczną grupę słuchaczy. Nawet pogoda, pomimo niepomyślnych prognoz, sprzyjała spotkaniu.

Podczas dwudniowego szkolenia omówiono najważniejsze tematy dla współczesnej ochrony zdrowia. Rozmawiano między innymi o jakości usługi – komunikacji interpersonalnej między pacjentem a lekarzem (dr Agnieszka Maciąg), relacjach między świadczeniodawcą – szpitalem a odbiorcą –pacjentem, jego rodziną, NFZ (dr Konrad Wroński), o systemach wspomagających placówki medyczne w dążeniu do perfekcji (dr Grażyna Żarlicka). Moderatorem sesji była dr Elżbieta Krodkiewska – Skoczylas, prezes Forum ISO 9000.

Dużo czasu poświęcono również roli monitorowania zakażeń szpitalnych (mgr Anna Ziółko, dr Paweł Grzesiowski, mgr Danuta Pawlik), nadzorowi nad jakością sprzętu medycznego (dr Agnieszka Wiktorowska – Jezierska), procedurom postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych (lek. med. Izabela Sakowska) oraz aspektom prawnym, które coraz mocniej przenikają działania personelu medycznego i szpitali (prof. Teresa Gardocka).

Sesja III - prawnicza, poświęcona była również bezpieczeństwu personelu medycznego (mgr Krzysztof Sakowski), możliwości podejmowania działalności gospodarczej przez pielęgniarki i położne (mgr Alicja Palczewska), odpowiedzialności zawodowej (mgr Urszula Grochowska) oraz etyce zawodu lekarza i prawnika (lek.med. Dariusz Hajdukiewicz).

Ciekawostką tegorocznego spotkania był wykład poświęcony nowoczesnej formie podnoszenia kwalifikacji przez lekarzy. E-learning (Medyczna Platforma Edukacyjna)- czyli fachowa wiedza zdobywana ze stron internetowych (dr Ryszard Majkowski). Nauka przyjazna, dostępna w każdym, wygodnym dla kursanta terminie. Nawet egzamin można zdawać w chwili, gdy uznamy, że poziom naszej wiedzy jest wystarczający by zmierzyć się z testem. Jedyną wadą tego systemu jest ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Jak cenna jest natomiast nauka w grupie mogli przekonać się organizatorzy sympozjum, obserwując tworzące się nowe znajomości, słysząc rozmowy prowadzone o nawiązaniu współpracy i wymianie doświadczeń. Interesujące były również dyskusje, które na bieżąco pozwalały na wyjaśnienie nurtujących wątpliwości. Integracji uczestników sprzyjało wieczorne spotkanie przy ognisku, muzyce i spektaklu „tancerzy ognia” grupy Alter Ego (Barbara Niewiadomska i Michał Niewiadomski).

 

 

Atmosfera podczas obu dni była wyjątkowa. Może sprawiła to magia „siódemki”, a może tajemnicza natura medyków. Organizatorzy mają nadzieję, że pozytywne fluidy będą oddziaływały również w kolejnych latach.

Sekcja PR