Współpracuje z  RCKiK w Warszawie i poddaje się corocznej kontroli standaryzacji badań uzyskując wysoką ocenę.

·    W Pracowni wykonywane są badania na podstawie skierowania lekarza POZ, lekarza specjalisty lub na życzenie pacjenta (wg obowiązującego cennika)

·    Krew na badanie pobierana jest w Punkcie Pobrań od poniedziałku do piątku od godz. 730 – 900 oraz w nagłych sytuacjach przez całą dobę bezpośrednio w Pracowni

·    Wyniki badania wydawane są w tym samym dniu od godz. 1400 bezpośrednio w Pracowni

·    Informacje o rodzaju wykonywanych badań dostępna jest pod numerem telefonu 71 42 400  wew. 325 lub 71 42 325