Izba Przyjęć

Izba Przyjęć

 

 

 

 

 

 

Izba Przyjęć jest łącznikiem pacjenta ze szpitalem. Tu zgłaszają się pacjenci kierowani przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów w celu kontynuacji leczenia.

            Pacjentami Izby Przyjęć są również chorzy z nagłymi przypadkami, chorzy którzy ulegli wypadkowi oraz pacjenci zgłaszający się w ramach NPL (Nocnej Pomocy Lekarskiej). W ramach usług ambulatoryjnych wykonuje się tu (na zlecenie lekarskie) również iniekcje różnego typu, EKG, pomiary ciśnienia krwi oraz opatrunki.

            Izba Przyjęć pracuje w trybie ciągłym. Podzielona jest na trzy części : ogólną, dziecięcą oraz położniczo – ginekologiczną. Posiada własną izolatkę, w celu obserwacji chorych ze schorzeniami zakaźnymi. Po wejsciu w zycie ustawy o dzialalnosci leczniczej i po reorganizacji Izbe Przyjec polaczono ze Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym tworzac obszar przyjec do szpitala, pozostawiajac zadania nalezne kazdej komórce.

            Po wejsciu w zycie ustawy o dzialalnosci leczniczej i po reorganizacji Izbe Przyjec polaczono ze Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym tworzac obszar przyjec do szpitala, pozostawiajac zadania nalezne kazdej komórce.

Telefony Informacyjne (0 - 29) 71 42 400

Pielęgniarka oddziałowa 71 42 216
Dyżurka pielęgniarek 71 42 215
Izba Przyjęć dziecięca 71 42 213

 

W Izbie Przyjęć przestrzegane są PRAWA PACJENTA