Samodzielny Publiczna Zakład Opieki Zdrowotnej -

Zespół Zakładów

 

06 – 200 Maków Mazowiecki

ul. Witosa 2

 

Tel. (29) 71 42 315, 71 42 301

 Fax (29) 71 42 299

 

www. www.szpital-makow.pl

 

e-mail: naczelna@szpital-makow.pl , stowarzyszenie@szpital-makow.pl

 

 

 

Biuro Stowarzyszenia czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00