POMÓŻ SZPITALOWI W MAKOWIE MAZ.

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy i Modernizacji

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -

ZZ LO i Z w Makowie Mazowieckim Oraz Podnoszenia Wiedzy

Personelu Medycznego i Prowadzenia Działalności

Profilaktycznej w Zakresie Narkomanii i Innych Uzależnień

 

 

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2

tel. 29 71 42 315 , fax 29 71 42 299

NIP 757 14 22 873 , REGON 140274766

KRS 0000215391, www.szpital-makow.pl

Nr konta : 52 1240 5325 1111 0000 5051 6883

 

 

 

 

Dzięki Twojej pomocy, każda złotówka wpłacona na Stowarzyszenie

zostanie przeznaczona na zakup aparatury i sprzętu medycznego,

wyposażenie sal chorych lub remont pomieszczeń Szpitala w Makowie Maz.