„Uwierz w siebie – uratuj zdrowie i życie innym”               

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy i Modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim oraz Podnoszenia Wiedzy Personelu Medycznego  i Prowadzenia Działalności Profilaktycznej w Zakresie Narkomanii i Innych Uzależnień z siedzibą w Makowie Mazowieckim pragnie Państwa poinformować o rozpoczęciu z dniem 01.01.2010 r. projektu „Uwierz w siebie – uratuj zdrowie i życie innym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.       www.efs.gov.pl

 

Odbiorcy projektu

W ramach projektu planujemy przeszkolić 100 osób z powiatu makowskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie kierujemy do osób pracujących zawodowo oraz do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w powiecie makowskim. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 2 – dniowym szkoleniu, które odbędzie się w okresie III-IV 2010 r. na terenie SPZOZ ZZ LOiZ  w Makowie Mazowieckim. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w biurze projektu.

 

Formularze zgłoszeniowe: dla osób do 18 r.ż. ; pozostałe osoby (pliki w formacie pdf

              

BIURO PROJEKTU I piętro  (KANCELARIA) SPZOZ ZZ LOiZ

ul. Witosa 2

06-200 Maków Mazowiecki

Tel. 696198260

Fax 029 71 42 299

www.szpital-makow.pl

 

 

Koordynator projektu: - Anna Lasko

e- mail: annlask@poczta.onet.pl

Pracownik ds. obsługi finansowej: - Ewa Gąsior

e- mail: ewagasior11@wp.pl

Pracownik biura – Ewa Rutkowska

e-mail: naczelna@szpital-makow.pl

 Informacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego