POMÓŻ SZPITALOWI W MAKOWIE MAZ.

 

 

 

Podaruj 1% podatku PIT

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy i Modernizacji Szpitala  w Makowie Maz. którego głównym celem statutowym jest

działanie na rzecz modernizacji i rozwoju placówek służby zdrowia w powiecie makowskim.

 

JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

możesz więc wesprzeć Szpital w Makowie Maz. przekazując 1% swojego podatku

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% ?

Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT), a w nim rubrykę: "Wniosek o przekazanie 1% podatku" wpisując:

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozbudowy i Modernizacji

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -

ZZ LO i Z w Makowie Mazowieckim Oraz Podnoszenia Wiedzy

Personelu Medycznego i Prowadzenia Działalności

Profilaktycznej w Zakresie Narkomanii i Innych Uzależnień

 

 

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2

tel. 29 71 42 315 , fax 29 71 42 299

NIP 757 14 22 873 , REGON 140274766

KRS 0000215391, www.szpital-makow.pl

Nr konta : 52 1240 5325 1111 0000 5051 6883

 

 

Dzięki Twojej pomocy, każda złotówka wpłacona na Stowarzyszenie zostanie przeznaczona na zakup aparatury i sprzętu medycznego,

 wyposażenie sal chorych oraz remont pomieszczeń Szpitala w Makowie Maz.