W SP ZOZ ZZ

 

w Makowie Mazowieckim

 

funkcjonują następujące Poradnie Specjalistyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORADNIA CHIRURGICZNA

 chirurdzy                   -  lek. med. Jacek Piekarniak - specjallista chirurg ,

                                     -  lek. med. Paweł Jewiec ,

                                     -  lek. med. Ewa Jaworska , - specjalista chirurg ,

                                     -  dr hab. n. med. Jacek Sobocki - spec. chirurg - gastroenterolog ,

                                     -  lek. med. Jan Jakub Zawadzki - spec. chirurg ,

                                     -  dr n. med. Krzysztof Staroń - spec. chir. ogólnej i nacz. i    onkolog.

                                     -  spec. chirurgii ogólnej - Henryk Kwiatkowski

PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

 pulmonolodzy            -  lek. Med. Katarzyna Skalska

PORADNIA DERMATOLOGICZNA

 dermatolog                 - lek. med.. Radosława Czopik

PORADNIA DIABETOLOGICZNA

 diabetolodzy               -  lek. Med.. Marta Jackiewicz

   - lek. Med.. Paweł Walkiewicz

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

 endokrynolodzy          - lek. med. Jacek Piekarniak

- lek. med. Cezary Jankowski

PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA 

 ginekolodzy                 -  lek. Med. Mariola Tarasewicz

-  lek. med. Małgorzata Waszczuk

-  lek. Med. Andrzej Chyliński,

-  lek. Med. Barbara Dulny

-  lek. med. A. SIenkowska - Kamińska

-  lek. med. Janusz Kołodziej

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

 kardiolodzy                   - lek. Med.. Maria Ewa Jocz

- lek. med. Krzysztof Manista

- lek. Med.. Edyta Lech Omyła

- dr Wojciech Krzyżanowski

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

 logopeda                        - mgr Agnieszka Lewaśkiewicz

PORADNIA NEFROLOGICZNA

nefrolodzy                     - dr n .med. Janusz Grochowski

- lek. med. Grażyna Stańczuk, 

                                        - lek. med. Izabela Mikita - Kos

- lek. med. Małgorzata Kędzierska

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 neurolodzy                    - lek. med.. Igor Kwaśniewski

- lek. Med.. Agnieszka Rolewska

- lek. med. Katarzyna Kuczalska

PORADNIA ONKOLOGICZNA

 chirurg onkolog           - lek. med. Monika Jabłońska

 

 spec. chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej    - dr n.med. Krzysztof Staroń

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

 otolaryngolog                -  lek. med. Katarzyna Dulny

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

 psycholodzy                 - mgr Marta Karwowska Boryceusz

- mgr Anna Polcyn - Radomska

PORADNIA REHABILITACYJNA

                                        - lek. med. Elżbieta Maciejewska

- lek. med. Leszek Gietka

PORADNIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA

 ortopedzi                      -  dr n. med. Wojciech Cejmer ,

                                        -  lek. med. Wojciech Banaszek

                                        -  lek. med. Przemysław Olechno ,

                                -  lek. med. Kula Katarzyna

                                        - lek. Błażej Woźniak

- lek. Ewelina Piasecka

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 psychiatra                    - lek. med. Sławomir Walczak

- dr Andrzej Piotr Towalski - spec. psych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacjenci mogą zarejestrować się do poradni osobiście, telefonicznie,

przez osoby trzecie lub e-mail@

 

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń medycznych w poradni

są skierowania i dowód tożsamości.

 

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania pracy Poradni Specjalistycznych

oraz samej rejestracji pacjenta można uzyskać pod numerem tel.

 

29 71 42 382 - w rejestracji ogólnej

 

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00