Sala obserwacyjna (jedno stanowisko) Sala operaycjny SOR-u
 

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to wydzielony w strukturach Zakładu samodzielny oddział zabiegowy z własnym zapleczem ambulatoryjno - konsultacyjnym i podstawowym zapleczem diagnostycznym. Współpracuje z zespołami ratunkowymi (karetki wypadkowe W i reanimacyjna R).

Do zadań SOR należy:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na przyjęciu, stabilizacji funkcji życiowych, wstępnej diagnostyce i leczniu nagłych zachorowań, zatruć oraz urazów u dorosłych i dzieci
  2. pomoc ofiarom katastrof
  3. udzielanie pierwszej pomocy oraz organizowanie transportu do innych ZOZ w ramach leczenia specjalistycznego
  4. edukacja i promocja zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej (opr. wg IRM)