Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej

 

Oddział rehabilitacyjny został utworzony z myślą o pacjentach, którzy ze względu na rodzaj schorzenia wymagają stałego nadzoru podczas procesu rehabilitacyjnego, mają trudności w samodzielnym poruszaniu się lub z racji dużych odległości między miejscem zamieszkania a pracownią.

            Najliczniejszą grupę stanowią pacjenci z trwałym lub czasowym uszkodzeniem funkcji ruchowych powstałych po udarze mózgu, uszkodzeniu rdzenia kręgowego zabiegach  neurochirurgicznych lub w następstwie chorób zwyrodnieniowych.

            Koordynator pododdziałów rehabilitacyjnych wraz z magistrem rehabilitacji opracowują rodzaj terapii indywidualnie dla każdego pacjenta z uwzględnieniem jego schorzenia i  potrzeb.

            Wszelkie zabiegi rehabilitacyjne odbywają się w pracowni rehabilitacyjnej. Natomiast chorzy, którzy  z powodu schorzenia są unieruchomieni w łóżkach mają wykonywane zabiegi bezpośrednio na sali lub są dowożeni na wózkach do pracowni.

            Pacjenci przebywający w oddziale poza zabiegami mogą również korzystać (w razie konieczności) z konsultacji lekarskich   (np. chirurga, neurologa) oraz badań diagnostycznych.

 

Oddział rehabilitacji dziennej

 

Świadczenia udzielane w warunkach oddziału rehabilitacji dziennej kierowane są do pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja prowadzona jest z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta.
 
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale/ośrodku dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych.
 
Celem rehabilitacji w warunkach ośrodka dziennego jest :
*   wyleczenie , bądź zmniejszenie dysfunkcji ruchu
*   przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej , zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym
 
Do rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym kierują lekarze oddziału:
* urazowo-ortopedycznego
* chirurgicznego
* neurochirurgicznego
* reumatologicznego
* chorób wewnętrznych
* onkologicznego
* urologicznego
* rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej
* ginekologicznego
* lekarze poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej,
   reumatologicznej oraz lekarze POZ - w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych

W naszych gabinetach wykonujemy:

    * krioterapię,
    * fizykoterapię - laseroterapię
                           - magnetoterapię
                           - elektroterapię, m.in.: galwanizację, elektrostymulację, prądy
                             interferencyjne,
                           - zabiegi z użyciem ultradźwięków
                           - lampy Bioptron, Sollux
    * kinezyterapię - manipulacje, mobilizacje, terapię manualną,
    * hydroterapię

 
Czas pobytu na oddziale :
Czas pobytu na oddziale ok. trzy - cztery tygodnie


Harmonogram poradni rehabilitacyjnej:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

 

12:00 - 13:00

12:00 - 15:00

08:00 - 15:00