bullet

Opłata za pobyt matek

 

bullet

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

 

bullet

Opłata za pobyt w ZOL

 

bullet

Opłata za kserokopię dokumentów

 

bullet

Opłata za pobyt matek na oddziałach

 

bullet

Opłata za przechowywanie zwłok