SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2020

2019 2018 2017 2016

Zapytania Ofertowe
Dialog techniczny
Planowane postępowania przetargowe w 2020r.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 €

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

przetargi@szpital-makow.pl

tel. 29 71 42 335

-> Powrót do strony głównej

Do poprawnego przeglądania dokumentów
wymagany jest  program Adobe Acrobat Reader.
POBIERZ

 

 

  P R Z E T A R G 

S I W Z

 OGŁ. 

 PYTANIA,
ODPOWIEDZI 

 WYNIK

 PAKIETY 

INNE

ODWOŁANIA

05/2020

Pak Nr 1- Profesjonalne środki do utrzymania czystości,

Pak Nr 2- Mydło w płynie,

Pak Nr 3- Papier toaletowy,

Pak Nr 4- Myjki , chusteczki,

Pak Nr 5- Worki foliowe,

         Pak Nr 6- Kuchnia ( zmywaki, wykałaczki, płyny ),

Pak Nr 7- Mopy,

           Pak Nr 8- Środki piorąco dezynfekujące,

                   Pak Nr 9- Antybakteryjny czepek do mycia

 

SIWZ

O

   

Zał. Nr 1

 Zał. Nr 1a

 Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

  Zał. Nr 4

  Zał.Nr5 

Jedz

   
03/2020
  • Pakiet Nr 1 - Licencja firewall – 5 szt.
  • Pakiet Nr 2 – Kamery IP, Rejestrator IP
  • Pakiet Nr 3 – Licencja system serwerowy, biurowy
Pak Nr 4- Aktualizacja licencji VMware 

 

SIWZ

O

01

P

W

ZP.12

 Zał. Nr 2 , Zał. Nr 3
Zał. Nr 4

grupa

Zał. Nr 1:

Pak Nr 1, Pak Nr 2 , Pak Nr 3

Pak Nr4

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.02.2020 godzina składania i otwarcia   ofert  nie ulegają zmianie    
02/2020

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, testy diagnostyczne - 33 pakiety  

 

 

SIWZ

O

01

02

P

P1

P2

 

Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3,
Zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6, jedz.    

Dokumenty w wersji Word 

Zał. Nr 1 , Zał.  Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4 , Zał. Nr 5, Zał. Nr 5 , Jedz

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 01.04.2020 godzina składania i otwarcia   ofert  nie ulegają zmianie    
01/2020

Pakiet  Nr 1 – Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich

 

Pakiet  Nr 2 – 2 warstwowa membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno – kostnej w stawie kolanowym i skokowym

 

Pakiet  Nr 3 - Kość końska z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych  i      elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości.

Pakiet  Nr 4 – Implant przeznaczony do  artroplastyki  małych stawów dłoni lub stóp  u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową  stawów

  

Pakiet  Nr 5 –  Końcówka ssaka do zabiegu endoprotezo plaski

Pakiet  Nr 6 – Folia operacyjna – bakteriobójcza  

 

Pakiet  Nr 7 – Sterylne rękawy na kończynę dolną

  

Pakiet  Nr 8 – Ostrza do pił oscylacyjnych kompatybilnych z posiadanymi napędami

 

Pakiet  Nr 9  – Igły dializacyjne

 

Pakiet Nr 10-  Akcesoria i implanty do artroskopii pasujące do posiadanego artroskopu firmy  

                          Stryker     

Pak Nr 11 – Implanty do zaopatrywania  złamań

 

SIWZ

O

P

W

ZP. 12

W1

Zał. Nr 1, Zał. Nr 2 ,  Zał. Nr 3Zał. Nr 3a , Zał. Nr 3bZał. Nr 4 , Zał. Nr 5

Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie, która ma być oznaczona „znak sprawy 01/2020”  w sekretariacie I piętro SP ZOZ ZZ Maków Maz, ul. Witosa 2  nie później niż do dnia 13.02.2020 r. godz. 09:00