SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2018

2017 / 2016 / 2015 / 2014

------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PONIŻEJ 30 000

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

przetargi@szpital-makow.pl

Do poprawnego przeglądania dokumentów
wymagany jest  program Adobe Acrobat Reader.

POBIERZ

 

Dialog techniczny

-------------------------------------

Planowane postępowania przetargowe w 2018 roku

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów:

  1. Realizacja projektu p.n. " Zdrowy kręgosłup " celem partnerstwa jest  jest wspólne przygotowanie diagnozy potrzeb oraz wniosku projektowego w ramach konkursu      nr RPMA.09.02.02- IP.01-14-074/18  

  2. Palki  do pobrania - Ogłoszenie, Załącznik Nr 1 

           Data publikacji: 23.08.2018                                                   Informacja o wyborze Partnera:

FUNDACJA PRO EDOO

06-400 Ciechanów

Pac Kościuszki 11

 

 Oferent  spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów( wpłynęła jedna oferta)

Szczegółowa ocena oferty

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów:

 

  1. Realizacja projektu p.n. " Zdrowie smakuje- przeciwdziałanie otyłości  wśród dzieci w powiecie makowskim" celem partnerstwa jest  jest wspólne przygotowanie diagnozy potrzeb oraz wniosku projektowego w ramach konkursu      nr RPMA.09.02.02- IP.01-14-074/18  

  2. Pliki do pobrania - Ogłoszenie, Załącznik Nr 1

        Data publikacji: 23.08.2018

   Informacja o wyborze Partnera:

FUNDACJA PRO EDOO

06-400 Ciechanów

Pac Kościuszki 11

 

 Oferent  spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów( wpłynęła jedna oferta)

Szczegółowa ocena oferty

 

 

Powrót do strony głównej

ROK 2018

  P R Z E T A R G 

S I W Z

 OGŁ. 

 PYTANIA,
ODPOWIEDZI 

 WYNIK

 PAKIETY 

INNE

ODWOŁANIA

24/2018

Opatrunki

SIWZ

O

P

P1

ZP12

W

W Pak Nr1

Zał. Nr 1 , Zał. Nr 2 , Zał. Nr 3

Zał. Nr 4, Zał. Nr 5,
Zał. Nr 6 

   

23/2018

Płyny infuzyjne

SIWZ

O

O1

P

ZP12

W

Zał. Nr 1  Zał. Nr.2, Zał. Nr 3

Zał. Nr 4, Zał. Nr 5,
Zał. Nr 6

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 15.01.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie    

22/2018

Sprzęt jednorazowego użytku

( Stacja Dializ )

SIWZ

O

P

  Zał. Nr 1Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6  Zał. Nr 7 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.01.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie  

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe  zgodnie z ustawą Prawo Zamówień  Publicznych
 art. 93 ust 1pkt 7

21/2018

Pak Nr 1- Mięso

Pak Nr3 - Drób

SIWZ

O

 

ZP12

W

 

Pak Nr1,3

   

20/2018

Pak Nr 1 –  Odpady komunalne 96 ton

                              

                Pak Nr 2- Odpady medyczne 80.000,00 kg

 

SIWZ

O

01

02

P

W- Pak Nr 1

W- Pak Nr 2

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 25.09.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

19/2018

Meble medyczne

SIWZ

O

P

ZP 12

W

Zał. Nr 1 , Zał. Nr 1A, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4 , Zał. Nr 5, Zał. Nr 6  

Zał. Nr1, Zał. Nr 2 , Zał. Nr 3 , Zał. Nr 4, Zał. Nr6 Zał. Nr7, Zał. Nr 8, Zał Nr 9, Zał. Nr 10, Zał. Nr 11, Zał. Nr 12 , Zał. Nr 13, Zał. Nr 14,

Zał. Nr 15      

   

18/2018

 Zespolenie kości, implanty stawów

SIWZ

O

O1

P

ZP12

W

Zał. Nr1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6   

Modyfikacja załącznika Nr 4

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 19.12.2018 godziny składania do 8:00 godzina otwarcia ofert od 08:30 

 

17/2018

Artykuły biurowe

SIWZ

O

 

ZP 12

W

           Pak    

16/2018

·          Pakiet Nr 1 – Nić do szycia skóry syntetyczna, monofilamentowa, niewchłanialna, poliamidowa

·          Pakiet NR 2 – Nić syntetyczna, niewchłanialna, monofilamentowa, polipropylenowa

·         Pakiet Nr 3 -  Wchłanialna gąbka żelatynowa sterylna z efektem hemostatycznym

·         Pakiet Nr 4 -  Wosk kostny sterylny

 

SIWZ

O

P

P1

 

ZP12

W

Zał.  Nr 1 , Zał.  Nr 2 , Zał. Nr 3

Zał. Nr 4 , Zał. Nr 5 ,
Zał. Nr 6 ,Zał. Nr 7

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.07.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie   

15/2018

Pak Nr 1- Holtery

Pak Nr 2- System kompresji        klatki piersiowej.

Pak Nr3- Meble medyczne.

 

SIWZ

O

O1

P

P1

ZP12

W

 Zał. 1A, Zał. Nr2 ,Zał.  Nr3, Zał.  Nr 4 , Zał. Nr 5, Zał.  Nr 6  

Pak Nr 1, Pak Nr 2 ,
Pak Nr 3

Pak Nr 3: Zał. Nr1,
Zał. 2, Zał.3, Zał. 4, Zał. 5, Zał. 6, Zał.7, Zał.8 , Zał. 9,
Zał.10, Zał.11,Zał. 12, Zał.13, Zał. 14, Zał.15, Zał.16     

 

   

14/2018

program antywirusowy z licencjami

SIWZ

O

O1

 

W

ZP12

Zał. Nr 1Zał. Nr 1a,

grupa kapitałowa

   

13/2018

usługi z zakresu przeglądów technicznych 

SIWZ

O

01

P

P1

ZP12

W

Zał.Nr 1Zał. Nr 2,  Zał.Nr3

grupa kapitałowa

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.06.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie   

12/2018

utrzymanie  w pełnej zdolności techniczno – eksploatacyjnej aparatów do hemodializ, stacji uzdatniania wody dla SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki

przez okres 24 miesięcy

 

 

SIWZ

O

 

W

ZP12

Zał. Nr 1Zał. Nr 2, Zał. Nr3

Zał. Nr 4

   

11/2018

Samochód Sanitarny typu
"C" 1 sztuka

 

SIWZ

O

P

P1

P2

W

Zał. Nr 1

Zał. Nr1

   

10/2018

Samochód Sanitarny typu
"C" 1 sztuka

SIWZ

O

O1

P

P1

ZP12

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zał. Nr 1

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 17.05.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie   

09/2018

 Pak Nr 1-

Holtery  – 2 sztuki

         Pak Nr 2-

 Aparat  elektrochirurgiczny      z                koagulacja argonową  –1 sztuka,

 

SIWZ

O

 

ZP12

W

Zał. Nr 1 , Zał. Nr 2 , Zał. Nr 3  Pak Nr 1Zał. Nr 3 Pak Nr 2

Zał. Nr 4 , Zał. Nr 5

Zał. Nr 6 , Zał. Nr 7

   

08/2018

Gazy medyczne

SIWZ

O

O1

P

ZP12

W

Zał. Nr 1,  Zał. Nr 2
Zał. Nr 3, Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 06.04.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

07/2018

Audyt i wdrożenie zasad bezpieczeństwa EDM (ISO27001)

 

SIWZ

O

O1

O2

 

ZP12

W

     

06/2018

artykuły spożywcze

SIWZ

O

01

P

ZP12

W

Pak Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Wzór Oświadczenia
 dotyczącego  grupy kapitałowej 

 

 

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.04.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie   

Znak sprawy:05/2018

Pak Nr 1- Holter - 2 sztuki

Pak Nr 2-Aparat polisomnograficzny   –
                     1 sztuka

Pak Nr 3- Aparat elektrochirurgiczny
                 z   koagulacja argonową  –1 sztuka

Pak Nr 4-Videogastroskopia – 1 sztuka 

 

SIWZ

O

O1

02

P

ZP12

W

Pak Nr 1,  Pak  Nr 2, Pak Nr 3, Pak Nr 4

Zał. Nr1,

Zał. Nr 2

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

    

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.03.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

Znak sprawy:04/2018

Środki czystościowe 

SIWZ

O

01

P

ZP12

W

Zal. Nr 1, ZalNr1a Zal.Nr2, Zal.Nr 3, Zal.Nr4, ZalNr5, ZalNr6   

Zał. Nr 1 

Zał. Nr 2 

Zał. Nr 3  

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.02.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

Znak sprawy: 03/2018 

Wykonanie nawierzchni  na parkingu szpitalnym 

SIWZ

O

P

 

ZP12

Wzór Oświadczenia
 dotyczącego  grupy kapitałowej 

Wynik

 

Rysunek obszaru wykonania nawierzchni 

 

 

Znak sprawy:02/2018

strzykawki, igły, dializatory, cewniki, aparaty do przetoczeń, rękawice, kraniki, obwody oddechowe
60 pakietów 

SIWZ

O

O1

 P

 ZP 12

 

W

W1

W2

W3

W4

  Zał. Nr 1

Zał. Nr 1 Pak Nr 3

Zał. Nr 2, Zał. Nr 3  Zał. Nr 4 Zał. Nr 5  Zał. Nr6

JEDZ

 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.05.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

Znak sprawy: 01/2018 LEKI -35 pakietów

SIWZ

O

O1

P

P1

P2

P3

ZP12

W

Zał. Nr1, Zał.Nr 2 , Zał. Nr 3, Zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6

JEDZ  

Zał. Nr1, Zał. Nr2,
Zał. Nr 3, Zał. Nr 5,
Zał. Nr 6    

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 01.03.2018 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie