SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

P R Z E T A R G I

2015

2014 / 20132012 / 2011/ 2010 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

przetargi@szpital-makow.pl

Do poprawnego przeglądania dokumentów
wymagany jest  program Adobe Acrobat Reader.

POBIERZ

 

DIALOG TECHNICZNY

Powrót do strony głównej

PUB\2015\11zal.pdf

ROK 2015

  P R Z E T A R G 

S I W Z

 OGŁ. 

 PYTANIA,
ODPOWIEDZI 

 WYNIK

 PAKIETY 

INNE

ODWOŁANIA

01/2015 DEZYNFEKCJA

SIWZ

O

O1

 

 

P

 

 

W

ZP 12

Pak 1 do 13

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 10.02.2015r,

godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

 

02/2015                           ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, PIECZYWO, WARZYWA I OWOCE, JAJA WĘDLINY

SIWZ

0

Poprawiony

formularz

F

 

P

W

ZP12

Pak 1do 4

Pak Nr 5

 

 

03/2015
ARTYKUŁY BIUROWE

 

 

SIWZ

O

 

W

ZP12

Pakiety

 

 

04/2015 ( Paliwo)

SIWZ

O

O1

 

W

ZP12

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 20.02.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

 

05/2015 SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, DIALIZATORY, CEWNIK PERMANENTNE 

SIWZ

O

P

W

ZP 12

W1

W2

 

W3

W4

P

Sprostowanie

1P

08.04.2015r

Sprostowanie

1P

 

UWAGA czasowa zmiana numerów spowodowana awarią systemu  

tel.
29-71 -42 - 335

fax 29-71-42- 335

 

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 10.04.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie
 

Oferty należy złożyć w SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim, 
ul. Witosa 2,
 06-200  Maków Mazowiecki Sekretariat 
 (I piętro )

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 14.04.2015

 

 

 

07/2015 TRANSPORT PACJENTÓW DIALIZOWANYCH

SIWZ

O

O1

 

W

ZP12

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 23.03.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie
  

 

08/2015 GAZY MEDYCZNE

SIWZ

O

P

W

ZP12

Zał. Nr 3

 

 

09/2015

SIWZ

O

 

W

W1

ZP12

Pakiety

 

 

10/2015 DEZYNFEKCJA

SIWZ

O

P

W

ZP12

Pakiety

 

 

11/2015

SIWZ

O

O1

P

Załączniki

W

12ZP

Pakiety

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 10.06.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie
   

 

12/2015

Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim ”

 

SIWZ

O

O1

O2

O3

O4

03.06..2015

Modyfikacja dokumentacji  

SIWZ

Zał.Nr1, Zał.Nr1do OPZ Zał.Nr2 do OPZ Zał.Nr3 do OPZ Zał.Nr4 do OPZ

Zał. Nr 2,Zał. Nr3, Zał. Nr 4, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6, Zał. Nr 7 , Zał. Nr8, Zał.Nr9, Zał.Nr10, Zał.Nr11,
Zał. Nr 12

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5,Rys6

Rys6,Rys7, Rys8, Rys9, Rys10, Rys11, Rys12, Rys13, Rys14, Rys 15, Rys16, Rys17, Rys18

 

 

Odpowiedzi na   pytania

P

Odpowiedzi na   pytania

P1

W

ZP12

Unieważnienie wyniku postępowania  

Zał Nr 1, Zał. Nr 2, Zał Nr3,Zał Nr 4,
Zał Nr 5, Zał Nr 6, Zał Nr 7, Zał Nr 8, Zał Nr 9, Zał Nr 10, Zał Nr 11, Zał Nr 12, Zał Nr 13, Zał Nr 14, Zał Nr 16

Zał Nr 15

Rys1, Rys2, Rys3,
Rys 4, Rys 5, Rys 6, Rys 7, Rys 8, Rys 9, Rys 10, Rys 11, Rys 12, Rys 13, Rys 14, Rys 15, Rys 16,
Rys 17, Rys 18

W związku z pytaniami  Zamawiający modyfikuje dokumentacje przetargową i  przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 26.06.2015, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

 

Zamawiający  przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz wadium do 29.06.2015, godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

 

W związku z wpłynięciem odwołania  Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 07.07.2015

godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie 

Wezwanie do przystąpienia do postępowania  odwoławczego

Odwołanie

 

Wezwanie do przytępienia do postępowania odwoławczego

 

27.07.2015

Odwołanie

 

Wezwanie do przystąpienia do postępowania  odwoławczego

 

13/2015

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego:

ROZBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W  MAKOWIE MAZOWIECKIM W  OPARCIU O ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

 

SIWZ

O

O1

P

Modyfikacja SIWZ

W

ZP12

Zał. Nr 1

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5, Rys6, Rys7, Rys8, Rys 9, Rys10, Rys11, Rys12, Rys13, Rys14, Rys15,Rys16, Rys17, Rys18, Rys19, Rys20, Rys21, Rys22, Rys23, Rys 24, Rys25, Rys26, Rys27, Rys28, Rys29, Rys30, Rys31, Rys 32, Rys33, Rys34, Rys35, Rys37, Rys38, Rys39, Rys40

Zał.Nr2, Zał.Nr4, Zał.Nr4.1, Zał. Nr4.2, Zał.Nr4.3 Zał. Nr 5
Zał. Nr 5, Zał. Nr 6, Zał.Nr7, Zał.Nr8,
Zał. Nr9, Zał. Nr 10, Zał. Nr11, Zał. Nr12

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 05.06.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie
  

 

14/2015  
TRANSPORT PACJENTÓW DIALIZOWANYCH

SIWZ

O

O1

O2

O3

O4

          P

P1

P2

W

ZP12

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 16.06.2015 godzina składania ofert do  10:00. otwarcie 10:30

W związku błędną odpowiedzią w pytaniu  Zamawiający przesuwa termin składani i otwarcia ofert do18.06.2015
godzina składania ofert do  10:00. otwarcie 10:30

 

 

15/2015

Pak Nr 1- Aparat do monitorowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego -3 sztuki
Pak Nr 2- Tympanometr - 1 sztuka

SIWZ

O

O1

 

W

ZP12

P

P1

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 18.06.2015 godzina składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

 

15/2015

ROZBUDOWA  BLOKU OPERACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W  MAKOWIE MAZOWIECKIM 

 

SIWZ

O

O1

02

03

P 

 

P1

 

P2

 W

Zp12

Zał. Nr1Zał. Nr2do 6

Zał.Nr7,
Zał. Nr 8


projekt budowlany

Rys 1,      

  Rys 2    Rys 3  Rys 4

Rys 5,   Rys 6Rys 7

Rys 8, Rys 9, Rys 10

Rys11, Rys 12, Rys13

Rys14, Rys 15, Rys16

Rys17, Rys18, Rys19,

Rys 20, Rys21, Rys22

Rys23, Rys 24, Rys25

Rys26, Rys27, Rys28

Rys29, Rys30,Rys31,

Rys32, Rys33, Rys34 

Rys35, Rys36, Rys37

Rys38, Rys39, Rys40

Rys41, Rys42

 

PROJEKT WYKONAWCZY

Tom 1

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5, Rys6, Rys7, Rys8, Rys9, Rys10,Rys 11, Rys12, Rys13, Rys14 Rys15 , Rys16, Rys17, Rys18, Rys19, Rys20, Rys21, Rys22, Rys 23, Rys24, Rys25, Rys26, Rys27, Rys28, Rys29, Rys30, Rys31, Rys32, Rys33PA, PW

 

TOM 2

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5

Rys6, Rys7, Rys8, Rys9, Rys10

Rys11, Rys12, Rys13, Rys14, Rys15

 

TOM 3

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5

Rys6, Rys7, Rys8, Rys9, Rys10

Rys11, Rys12, Rys13, Rys14

 

TOM 4

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5

Rys6, Rys7, Rys8

 

TOM 5

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5

Rys6, Rys7, Rys8

TOM 6

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5

Rys6, Rys7, Rys8, Rys9, Rys10

 

TOM 7

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4, Rys5

Rys6, Rys7, Rys8, Rys9, Rys10

Rys11, Rys12, Rys13, Rys14, Rys15

Rys16, Rys17, Rys18, Rys19, Rys20

Rys21, Rys22, Rys23, Rys24, Rys25

Rys26, Rys27, Rys28, Rys29, Rys30

Rys31, Rys32, Rys33, Rys34, Rys35

Rys36, Rys37, Rys38, Rys39, Rys40

Rys41Rys42, Rys43, Rys44, Rys45

Rys46, Rys47, Rys48

 

TOM 8

Rys1, Rys2, Rys3, Rys4

 

TOM 9

Rys1, Rys2, Rys3

 

SPECYFIKACJE

TOM 1

 Rys1

TOM 2

Rys1

TOM 3

Rys1

TOM 4

Rys1

TOM 5

Rys1

TOM 6

Rys 1

TOM 7

Rys1, Rys2

 

KOSZTORYSY

TOM 1,2

 Rys1, Rys2, Rys3

TOM 3

 Rys1

TOM 4

 Rys1

TOM 5

 Rys1

TOM 6

 Rys1

TOM 7

Rys1, Rys2, Rys3

Zał. Nr 13

Rzut sprężarkowni z średnicami

 

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert  do 19.08.2015 godzina składania 8:30, otwarcia ofert 9:30

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
ZAŁĄCZNIK NR 12
,
13

 

 16/2015

 SIWZ

 

 P

zał.

 

 Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  art.93 ust1 pkt. 7

 

 

 17/2015

 SIWZ

 O

 Załącznik

Pozostałe załączniki  

 W

ZP12

 

 

 

 18/2015 Transport pacjentów dializowanych

 SIWZ

 O

 P

P1

P2

Załącznik Nr1
z rubryką do wpisania terminu płatności 
 

 

W

 

ZP12

 

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe

 

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 07.12.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie
  

 

 19/2015 NICI CHIRURGICZNE - SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

SIWZ

 O

O1

P 

W 

Nici chirurgiczne

Zp12

Sprzęt jednorazowego użytku

W

NICI CHIRURGICZNE

Pak Nr 1 do 10 

 

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PAKIETY

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 26.10.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

 

 20/2015 środki czystościowe

SIWZ  

 O

O1

O2

03

P

 W

ZP12

Pak Nr 3

W1

 

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 13.11.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie
  

 

 21/2015 LEKI

 SIWZ

O

O1

P 

 

Modyfikacja formularza  

P1

W 

ZP 12

 P

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 08.01.2016

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

 

 22/2015 Dostawa urządzenia sieciowego UTM

 SIWZ

 O

 P

 Nie wpłynęła żadna oferta

 P

 

 

 23/2015 Odczynniki Laboratoryjne, analizatory

 SIWZ

 O

O1

02

03

P

W

 

 ZP12

 P

 

Modyfikacja załączników

P

Formularz

 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 30.12.2015

godziny składania
i otwarcia ofert nie ulegają zmianie
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25/2015

 

 SIWZ

 O

 

 W

ZP 12

 P

 

 

26/2015 DEFIBRYLATOR

SIWZ

O

O1

02

 

Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe

P

Modyfikacja Pakietu

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
do 12.01.2016

godzina składania do  10:00, otwarcia ofert 10:30