SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PONIŻEJ 30 000

2018

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

przetargi@szpital-makow.pl

Do poprawnego przeglądania dokumentów
wymagany jest  program Adobe Acrobat Reader.

POBIERZ

 

 

 

Powrót do strony głównej

 

DOKUMENTACJA  ZAPYTAŃ OFERTOWYCH WYNIK

Kompleksowe zarządzanie projektem pn. „ Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ
w Makowie Mazowieckim”

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4  

Odpowiedzi

 

Informacja o złożonych ofertach  

Kompleksowe zarządzanie projektem pn. „ Modernizacja infrastruktury i wyposażenia medycznego w SPZOZ-ZZ
w Makowie Mazowieckim”

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. Nr 2 , Zał. Nr 3 , Zał. Nr 4

informacja o unieważnieniu