SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2019

 2017 2016 2015

Zapytania Ofertowe
Dialog techniczny
Planowane postępowania przetargowe w 2019r.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 000 €

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

przetargi@szpital-makow.pl

tel. 29 71 42 335

-> Powrót do strony głównej

Do poprawnego przeglądania dokumentów
wymagany jest  program Adobe Acrobat Reader.
POBIERZ

 

ROK 2019

  P R Z E T A R G 

S I W Z

 OGŁ. 

 PYTANIA,
ODPOWIEDZI 

 WYNIK

 PAKIETY 

INNE

ODWOŁANIA

22/2019

Pakiet Nr 1 - licencja dla urządzenia Fortinet Fortigate 30E

Pakiet Nr 2

  •  Kamera IP
  • Dysk HDD
  • Rejestrator IP

Pak Nr 3

Licencja/e oprogramowania

SIWZ

O

O1

 

ZP12

 

P

Zał. Nr 1- Pak Nr 1, Pak Nr 2 ,          Pak Nr 3 

Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 16.01.2020 godzina składania i otwarcia   ofert  nie ulegają zmianie    
21/2019

Pak Nr 1- Nabiał

                 Pak Nr 2- Mleko w proszku

                Pak Nr 3- Warzywa, owoce 

 

SIWZ

O

 

W

ZP12

Zał. Nr 1a

Zał. Nr 2

  Zał. Nr 3      

    Zał. Nr4

   

20/2019

Odczynniki laboratoryjne

SIWZ

O

01

P

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

W

Zp12

Zał. Nr 1 , Zał. Nr 2,

Zał. Nr 3 Pak Nr 1,2

Dokumenty w wersji

WORD

Zał. Nr 1, Zał. Nr2

Zał. Nr 3 Pak Nr 3,4,5

Zał. Nr 4, Zał. Nr 5

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.12.2019 godzina składania  ofert  09:30, otwarcia  10:00  

19/2019

·         Pak Nr 1- USG przenośny  - 1 sztuka

·         Pak Nr 2- Podnośnik dla chorych   - 1 sztuka

·         Pak Nr-3  Holter EKG- 2 sztuki , Holter ciśnininiowy – 1 sztuka 

 

SIWZ

O

01

P

P1

ZP. 12

W

W1

Zał. Nr 1, Zał. Nr3, Zał. Nr3a, Zał. Nr3b, Zał. Nr4, Zał. Nr 5 

Zał. Nr 2 - Pak Nr 1, Pak Nr 2 , Pak Nr 3

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.11.2019 godzina składania  ofert  09:30, otwarcia  10:00    

18/2019  

Pak Nr 1 –  Odpady komunalne 155.200,00 kg

                         Pak Nr 2- Odpady medyczne 50.700,00 kg

 

SIWZ

O

 

W

ZP.12

     

17/2019

Nici chirurgiczne

SIWZ

O

01

P

W

ZP12

Zał. Nr 1 , Zał. Nr 2, Zał. Nr 3,   

Zał.  Nr 4 , Zał. Nr 5,

Zał. Nr6

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.11.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie   

16/2019

Transport Pacjentów Dializowanych

 

SIWZ

O

01

02

P

Lista pacjentów dializowanych

P1

ZP12

W

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.10.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie    

 

15/2019

Aparaty do hemodializ, Stacja uzdatniania wody, Laparoskop, Artroskop, Holtery, USG przenośne, Podnośnik dla chorych. Wyżej wymienione urządzenia znajdują się w 8 pakietach

 

 

SIWZ

O

O1

P

Rzut

ZP12

W

Zał. Nr 1, Zał. Nr 3, Zał. Nr 3a,, Zał Nr 3b, Zał. Nr 4,
Zał.  Nr 5
Zał. Nr 6

Zał. Nr 2: Pak Nr 1, Pak Nr 2, Pak Nr 3, Pak Nr 4, Pak Nr 5 , Pak Nr 6, Pak Nr 7, Pak Nr 8   

Dokumenty w wersji WORD

Zał. Nr 6 , Zał. Nr3,             Zał. Nr 3a, Zał. Nr 3bZał. Nr5

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 24.10.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie      

14/2019

Pak Nr 4- Kocioł warzelny gazowy – 3 sztuki

 

 SIWZ

O

P

ZP12

W

Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3,
Zał. Nr 4,
Zał. Nr 5
   

13/2019

Pak Nr 4- Kocioł warzelny gazowy – 3 sztuki

 

SIWZ

O

P

  Zał. Nr 1 , Zał. Nr 2 , Zał. Nr 3Zał. Nr 4 , Zał. Nr 5    

12/2019

Transport Pacjentów Dializowanych

SIWZ

O

O1

02

P

Lista

 ZP12

W

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 07.06.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie   

 

11/2019

Warzywa, owoce

SIWZ

O

 

ZP12

W

Zał. Nr 3, Zał. Nr 4      

10/2019

Pak Nr 4- Kocioł warzelny gazowy – 3 sztuki

 

SIWZ

O

 

ZP12

W

Zał. Nr 1Zał. Nr 2Zał. Nr 3, Zał. Nr 4, Zał. Nr 5    

9/2019

Pak Nr 1- Piec konwekcyjny-

                  1 sztuka   

Pak Nr 2- Garnki  ze stali     nierdzewnej- 10 sztuk 

Pak Nr 3- Szatkownica z regulacją   obrotów- 1sztuka

Pak Nr 4- Kocioł warzelny gazowy – 3 sztuki

Pak Nr 5- Kuchnia gazowa  sześciopalnikowa – 1 sztuka

 

SIWZ

O

  ZP12

W

Zał. Nr 1, Zał. Nr2Zał. Nr 4, Zał. Nr 5   

 

Zał. Nr 3- Pakiety  

   

8/2019

  • Pak Nr 2- Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 1 sztuka,
  • Pak Nr 7- Analizator parametrów krytycznych – 1 sztuka
  • Pak Nr 8 –Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych – 1 sztuka         

 

SIWZ

O

P

P1

P2

P3

ZP12

W

Zał. Nr 3 Zał. Nr 4 Zał. Nr 5Zał. Nr 6 ,

Pak Nr 2 , Pak Nr 7  Pak Nr 8  

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.05.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie   

 

7/2019

Aparaty do hemodializ, Stacja uzdatniania wody, Wózki transportowe, Łóżka szpitalne, Respiratory transportowe, Defibrylator, Stoły operacyjne, System dystrybucji obrazu, Kolonoskop, Gastroskop, Laparoskop, Artroskop, Napęd ortopedyczny, Kolumny anestezjologiczne, Wyposażenie pracowni RTG, Echokardiograf, Tomograf komputerowy, Myjniadezynfektor, Monitory kardiologiczne, Holtery, Wózek do przewozu zwłok, USG przenośne, Podnośnik dla chorych. Wyżej wymienione urządzenia znajdują się w 26 pakietach

 

SIWZ  O

01

02

03

P

Modyfikacja SIWZ
Pak  Nr 18

18.04.2019

P1

P1

P2

P3

25.04.2019

P4

 

Zamawiający przedłuża termin realizacji umowy do 10 tygodni od chwili podpisania umowy.

P5

P6

P7

P8

Informacja przypominająca

Prosimy wszystkich Wykonawców składających oferty o wpisanie w  Załączniku Nr 2 w wszystkich Pakietach to jest Pak Nr 1,1A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 okresu udzielonej gwarancji ,wpisany okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż  5lat, za każdy kolejny rok powyżej 5 letniej gwarancji Wykonawcom zostaną przyznane dodatkowe punkty zgodnie z opisem SIWZ.

 

 

 

ZP12

W

1W

2W

2aW

3W

Zał. Nr 1 , Zał.  Nr 3, Zał. Nr 3A ,
 Zał. Nr 3 B,   Zał. Nr 4 , Zał. Nr 5 ,       
Zał. Nr 6

Dokumenty w wersji WORD

Zał.Nr1, Zał.Nr3, Zał. Nr 3A, Zał. Nr 5, Zał. Nr 6    

Pak Nr 1, Pak Nr 2, Pak Nr 3 , Pak Nr 4, Pak Nr 5Pak Nr 6, Pak Nr 7 , Pak Nr 8

Pak Nr 9, Pak Nr 10 , Pak Nr 11, Pak Nr 12, Pak Nr 13  , Pak Nr 14

Pak Nr 15, Pak Nr 16 , Pak Nr 17 , Pak Nr 18 , Pak Nr 19 ,
Pak Nr 20, Pak Nr 21, Pak Nr 22

Pak Nr 23, Pak Nr 24, Pak Nr 25

Pak Nr 26

09.04.2019

Zamawiający dokonuje modyfikacji:

Pak Nr 1, Pak Nr 2

Dokumenty w wersji WORD

Pak Nr1, Pak Nr 1A, Pak Nr 2, Pak Nr3, Pak Nr 4, , Pak Nr 5 ,Pak Nr 6, Pak Nr 7, Pak Nr 8, Pak Nr 9, Pak Nr 10 ,Pak Nr 11 Pak Nr 12, Pak Nr 13, Pak nr 14, Pak Nr 15, Pak Nr 16, Pak Nr 17 , Pak Nr 18, Pak Nr 19, Pak Nr 20 , Pak Nr 21, Pak Nr 22, Pak Nr 23, Pak Nr 24, Pak Nr 25, Pak Nr 26        

24.04.2019 modyfikacja
Pak Nr 5    

W związku z podpisaniem aneksu do umowy  z Mazowiecką  Jednostką Wdrażania Programów Unijnych przedłużającego  okres rozliczenia oraz realizację projektu SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim przedłuża termin składania i otwarcia ofert  do dnia 10.05.2019, godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Przedłuża również termin realizacji umowy do 10 tygodni od chwili podpisania umowy.

 

 

 

Pak Nr 18

Tomograf komputerowy 

          05.04.2019

          ODWOŁANIE

            05.04.2019

               ODWOŁANIE

Przystąpienie do odwołania po stronie Zamawiającego

GE Medical System  

Modyfikacja SIWZ
Pak  Nr 18

5/2019

Odczynniki laboratoryjne

SIWZ

O

O1

02

                        P

Zp12

W

ZP12

Zał. Nr 1, Zał. Nr 2,  Zał. Nr 3, Zał.Nr4,  Zał.Nr5    

26.02.2019

Pak Nr 2

Pak Nr 3/ 3a

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 04.03.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie  

 

4/2019

Sprzęt medyczny SOR

SIWZ

O

01

O2

                     P

P1

P2

 W

W1

ZP12

 

 

 

3/2019

Sprzęt jednorazowego użytku

( Stacja Dializ )

 

SIWZ

O

           P

ZP12

W

W1

W2

Zał.1, Zał. 2, Zał. Nr 3.       Zał. Nr 4,
Zał.  Nr 5,
Zał. Nr 6
   

1/2019

Wskaźniki, testy i opakowania do sterylizacji parą wodną

SIWZ

O

O1

P

ZP12

W

Pak Nr 1

Pak Nr 2

Pak Nr 3

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.01.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie  

 

2/2019

Środki dezynfekcyjne

SIWZ

O

P

P1

         ZP12

W

 Zał. Nr 2Zał. Nr 3,           Zał. Nr 4,  
Zał. nr 5 , Zał. Nr 6