SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

2019

2018 / 2017 / 2016 / 2015

------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PONIŻEJ 30 000

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres :

przetargi@szpital-makow.pl

Do poprawnego przeglądania dokumentów
wymagany jest  program Adobe Acrobat Reader.

POBIERZ

 

Dialog techniczny

-------------------------------------

Planowane postępowania przetargowe w 2019 roku

 

 

 

Powrót do strony głównej

ROK 2019

  P R Z E T A R G 

S I W Z

 OGŁ. 

 PYTANIA,
ODPOWIEDZI 

 WYNIK

 PAKIETY 

INNE

ODWOŁANIA

5/2019

Odczynniki laboratoryjne

SIWZ

O

    Zał. Nr 1, Zał. Nr 2,  Zał. Nr 3, Zał.Nr4,  Zał.Nr5        

4/2019

Sprzęt medyczny SOR

SIWZ

O

                     P             Zał. Nr1: Pak 1, Pak Nr 2 ,
Pak Nr 3Pak Nr4 , Pak Nr5, Pak Nr 6, , Pak Nr7, Pak Nr 8

 

Zał. Nr 3, Zał. Nr 4 , Zał. Nr 5,

Zał. Nr 6

   

3/2019

Sprzęt jednorazowego użytku

( Stacja Dializ )

 

SIWZ

O

    Zał.1, Zał. 2, Zał. Nr 3.       Zał. Nr 4,
Zał.  Nr 5, Zał. Nr 6
   

1/2019

Wskaźniki, testy i opakowania do sterylizacji parą wodną

SIWZ

O

O1

P

ZP12

W

Pak Nr 1

Pak Nr 2

Pak Nr 3

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.01.2019 godziny składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie  

 

2/2019

Środki dezynfekcyjne

SIWZ

O

P

P1

   Zał. Nr 2Zał. Nr 3,           Zał. Nr 4,  
Zał. nr 5 , Zał. Nr 6