Oddział Ginekologiczno - Położniczy

 

           

    Oddział ginekologiczny świadczy swoje usługi pacjentkom ze schorzeniami narządu rodnego, zaburzeniami pre-, meno-, postmenopauzalnymi, oraz otacza opieką kobiety ciężarne  z ciążą prawidłową i patologiczną na podstawowym poziomie świadczeń szpitalnych.

Część ginekologiczna dysponuje osiemnastoma łóżkami, w tym siedmioma do prowadzenia ciąży patologicznej oraz dwoma do połogu septycznego. W części położniczej znajduje się dziesięć miejsc, do dyspozycji matek po porodzie i ich dzieci (system rooming-in).

        Dzięki wyposażeniu oddziału w sprzęt do diagnostyki i leczenia m.in. w aparat USG (badanie przezpochwowe), kardiotokograf, zestawy histerosalpingografii, kolposkop oraz dzięki dobrej współpracy z laboratorium analitycznym, pracownią bakteriologii i pracownią diagnostyki obrazowej, pobyt pacjentki na oddziale ograniczany jest do niezbędnego minimum.

            Do dyspozycji oddziału pozostaje również sala operacyjna do cięć cesarskich, będąca w ciągłej gotowości.

 

Co nas wyróżnia:

 1. Na oddział pacjentki przyjmowane są bez okresu oczekiwania

 2. Położniczo - ginekologiczna  Izba Przyjęć, która bardzo skraca procedurę przyjmowania na oddział

 3. Szczegółowo informujemy o stanie zdrowia pacjentek

 4. Komfortowe warunki pobytu na wyremontowanych salach (telewizor na każdej sali – system STS)

 5. Dieta ustalana w zależności od rodzaju schorzenia ( możliwość wyboru zestawu posiłków)

 6. Wygoda odwiedzin 

 7. Pacjentki mogą być przygotowane  do porodu  na spotkaniach w Szkole Rodzenia, gdzie oferowane są porady psychologa, lekarza ginekologa i neonatologa oraz położnej

 8. Możliwość porodów rodzinnych (rodzącej może towarzyszyć mąż, rodzice, siostra lub inna wskazana osoba)

 9. Możliwość kontynuacji leczenia lub kontroli stanu zdrowia w poradni ginekologiczno – położniczej znajdującej się w naszym Zakładzie

 

 • Proponowany czas odwiedzin w godz.

10:00 – 22:00

 • Pacjentki przebywające na oddziale mogą mieć własne kapcie, szlafrok oraz koszulę nocną

( na oddziale położniczym, jedna koszula na każdy dzień pobytu)

 • W oddziale przestrzegane są :

Prawa pacjenta

 • Postępowanie medyczne w łagodzeniu bólu porodowego

Do pobrania

 • Standard organizacyjny w zakresie opieki okołoporodowej

Do pobrania

 

Telefony oddziału :    

( centrala -  (0-29) 71 42 400 )

 • Orydynator : lek.med.  Mariola Tarasewicz

71 42 221

 • Pokój lekarski
71 42 221
 • Sekretariat
71 42 228
 • Oddziałowa     
71 42 228  
 • Dyżurka ginokologii
71 42 224
 • Dyżurka sali porodowej
71 42 311
 • Dyżurka położnictwa
71 42 225