Oddział Położniczo - Ginekologiczny

 


           

 Oddział ginekologiczny świadczy swoje usługi pacjentkom ze schorzeniami narządu rodnego, zaburzeniami pre-, meno-, postmenopauzalnymi, oraz otacza opieką kobiety ciężarne  z ciążą prawidłową i patologiczną na podstawowym poziomie świadczeń szpitalnych.

Część ginekologiczna dysponuje osiemnastoma łóżkami, w tym siedmioma do prowadzenia ciąży patologicznej oraz dwoma do połogu septycznego. W części położniczej znajduje się dziesięć miejsc, do dyspozycji matek po porodzie i ich dzieci (system rooming-in).

        Dzięki wyposażeniu oddziału w sprzęt do diagnostyki i leczenia m.in. w aparat USG (badanie przezpochwowe), kardiotokograf, zestawy histerosalpingografii, kolposkop oraz dzięki dobrej współpracy z laboratorium analitycznym, pracownią bakteriologii i pracownią diagnostyki obrazowej, pobyt pacjentki na oddziale ograniczany jest do niezbędnego minimum.

            Do dyspozycji oddziału pozostaje również sala operacyjna do cięć cesarskich, będąca w ciągłej gotowości.

 

Co nas wyróżnia:

 1. na oddział pacjentki przyjmowane są bez okresu oczekiwania
 2. położniczo - ginekologiczna  Izba Przyjęć, która bardzo skraca procedurę przyjmowania na oddział
 3. szczegółowo informujemy o stanie zdrowia pacjentek
 4. komfortowe warunki pobytu na wyremontowanych salach (telewizor na każdej sali – system STS)
 5. dieta ustalana w zależności od rodzaju schorzenia ( możliwość wyboru zestawu posiłków)
 6. wygoda odwiedzin 
 7.  pacjentki mogą być przygotowane  do porodu  na spotkaniach w Szkole Rodzenia, gdzie oferowane są porady psychologa, lekarza ginekologa i neonatologa oraz położnej
 8.  możliwość porodów rodzinnych (rodzącej może towarzyszyć mąż, rodzice, siostra lub inna wskazana osoba)
 9.  możliwość kontynuacji leczenia lub kontroli stanu zdrowia w poradni ginekologiczno – położniczej znajdującej się w naszym Zakładzie

 

Telefony oddziałowe – centrala (0-29) 71 42 400

71 42 221

71 42 228

71 42 228

71 42 224

71 42 224

71 42 225

71 42 228

lek.med.  Mariola Tarasewicz

71 42 220

Pokój lekarski

Sekretariat

Oddziałowa                         

Dyżurka położnych

Pacjentki ( ginekologia )

Pacjentki   ( położniczy )  

Trakt porodowy  

wewnętrzne oddziału:

 

 1. Proponowany czas odwiedzin w godz. 10 00 – 2200
 2. Pacjentki przebywające na oddziale mogą mieć własne kapcie, szlafrok oraz koszulę nocną ( na oddziale położniczym jedna koszula na każdy dzień pobytu)
 3. W oddziale przestrzegane są Prawa Pacjenta
 4. Postępowanie medyczne w łagodzeniu bólu porodowego ( do pobrania )