Oddział noworodkowy

HOME

 świadczy usługi medyczne w zakresie opieki, diagnostyki i leczenia noworodków urodzonych z porodów fizjologicznych, patologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych poza szpitalem.

Oddział po kapitalnym remoncie i modernizacji liczy czternaście miejsc w tym dwa tzw. septyczne. Jest tu sześć oddzielnych sal, w każdej dwa miejsca dla matek i dwa dla noworodków oraz siódma dwuosobowa sala septyczna w oddziale ginekologicznym z oddzielną ubikacją i prysznicem. Sale są przestronne i wyposażone w umywalki, wanienki, stoliki do przewijania i badania niemowląt. Oddział pracuje w systemie rooming-in tzn. dziecko przebywa razem z matką od porodu do chwili wypisu. Matka uczestniczy bezpośrednio w opiece nad noworodkiem, może bez przeszkód karmić swoje dziecko w każdej chwili. W oddziale promowane jest karmienie piersią oraz stały nadzór położnej nad matką i noworodkiem.

W celu wyeliminowania ryzyka przenoszenia się ewentualnej infekcji stosowany jest przynajmniej jednodobowy przestój danej sali po wypisie z niej pacjentki.

            Poza tym w oddziale znajdują się  jeszcze dwie sale intensywnego nadzoru, w których umieszczane są noworodki wymagające stosowania bardziej specjalistycznych procedur medycznych.

Oddział oprócz doskonałych warunków  pobytu zapewnia pacjentkom troskliwą i życzliwą pomoc w pierwszych dniach po porodzie. Matki uczone są prawidłowego karmienia piersią i pielęgnacji noworodka.

 

Co nas wyróżnia:

  1. Kontakt z pacjentkami nawiązywany już w Szkole Rodzenia
  2. Oferujemy komfortowy pobyt matki i dziecka
  3. Informujemy szczegółowo o stanie zdrowia matki i dziecka
  4. Umożliwiamy wygodę odwiedzin
  5. Po wypisie z oddziału oferujemy w Poradni  Laktacyjnej pomoc pacjentkom, które chcą karmić i karmią swoje dzieci piersią
  6. Noworodki wymagające dalszej obserwacji medycznej kierujemy do Poradni Neonatologicznej mieszczącej się w naszym Zakładzie

 

Telefony oddziałowe  -

Ordynator lek. med. Dariusz Miąsik 71 42 310
Oddziałowa  71 42 311
Pacjentki     71 42 203