SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim

 

 

 

 

A K T U A L N O Ś C I

 

 

1 %

Oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu

 

 

 

2 0 1 9

 

 • 11.2019      Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

                             zaprasza na konferencję z zakresu Prawa Medycznego w praktyce pielęgniarki i położnej

Więcej informacji

 

 • 07.2019       Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 17.07.2019

    Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego  

   Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie  Mazowieckim

Więcej informacji

 

 • 06.2019      Uchwała Nr 74/2019 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 18.06.2019

    w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim

Więcej informacji

 

 • 06.2019  Uchwała Nr 1/2019 Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora SP ZOZ-ZZ w Makowie Mazowiecki z dnia 18.06.2019r. 

Więcej informacji

 

 • 06.2019Dyrekcja SP ZOZ - ZZ w Makowie Mazowieckim pilnie poszukuje lekarzy do pracy w oddziałach:

 1. Chorób Wewnętrznych,

 2. Internistyczno-Nefrologicznym,

 3. Pediatrycznym,

 4. Ginekologiczno-Położniczym,

 5. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Dziale Pomocy Doraźnej,

 6. Podstawowej Opiece Zdrowotnej,

 7. Nocnej Pomocy Lekarskiej

Szczegóły w Ogłoszeniu

 

   W dniu 24-26 październik 2018r., na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – ZZ w Makowie Mazowieckim, przeprowadzona została wizyta akredytacyjna przez  wizytatorów Centrum Monitoringu Jakości Ochronie Zdrowia w Polsce.W wyniku pozytywnej oceny, potwierdzającej spełnienie standardów jakości opieki szpitalnej, Minister  Zdrowia przyznał dla SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim Certyfikat Akredytacyjny. 

 

 

 • 01.2019 – Wynik badania wody na dzień - 15.01.2019

Do pobrania

 

 

 

2 0 1 8

 

 

 

 1. Broszura Do pobrania
 2. Anulowanie zlecenia
 3. Elektronizacja zwolnienia
 4. E - ZLA za okres wsteczny
 5. E - zwolnienia na opiekę
 6. Wystawianie E-zwolnienia

                  

 

 

 

 

 

Realizacja projektu p.n. " Zdrowy kręgosłup " celem partnerstwa jest jest wspólne przygotowanie diagnozy potrzeb oraz wniosku projektowego w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02- IP.01-14-074/18

 

 Ogłoszenie

 Załącznik

 

 

Data publikacji: 23.08.2018           

 Informacja o wyborze Partnera:

FUNDACJA PRO EDOO

06-400 Ciechanów

Pac Kościuszki 11

Oferent  spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów( wpłynęła jedna oferta)

Szczegółowa ocena oferty

 

 

Realizacja projektu p.n. " Zdrowie smakuje- przeciwdziałanie otyłości  wśród dzieci w powiecie makowskim" celem partnerstwa jest  jest wspólne przygotowanie diagnozy potrzeb oraz wniosku projektowego w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02- IP.01-14-074/18 Ogłoszenie

Załącznik

Data publikacji: 23.08.2018

 Informacja o wyborze Partnera:

FUNDACJA PRO EDOO

06-400 Ciechanów

Pac Kościuszki 11

 Oferent  spełnia warunki udziału w postępowaniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów( wpłynęła jedna oferta)

Szczegółowa ocena oferty

 

 

 

06.2018 – Wynik badania wody na dzień - 26.06.2018

Do pobrania
 03.2018 – Wynik badania wody na dzień - 21.03.2018 Do pobrania
 01.2018 – Wynik badania wody na dzień - 11.01.2018 Do pobrania

 

 

 

2 0 1 7

 

 

 

 1. Sprawozdanie z badań Do pobrania
 2. Ocena badania Do pobrania

 

 

 • 11.2017 – Mazowiecki Szpital Specjalistyczny - ogłasza konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych            dla  lekarza w Nocnej Opiece Zdrowotnej.

Ogłoszenie

 

 

 

 

 • 10.2017 – OGŁOSZENIE O KONKURSIE na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie do 30.06.2021 roku

                         dla podmiotów publicznych, niepublicznych i indywidualnych praktyk :

 

 

 1. Ogłoszenie o konkursie 2017 Do pobrania
 2. Szczegółowe warunki ofert - TK, RM, RM Do pobrania
 3. Formularz ofertowy - opis TK, MR Do pobrania
 4. Wzór umowy Do pobrania
 5. Załącznik nr 1 do Umowy Do pobrania
 6. Załącznik nr 2 do Umowy Do pobrania
 7. Załącznik nr 3 do Umowy Do pobrania

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

 

Z A P R A S Z A

na uroczystości związane z obchodami

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Program uroczystości...

 

 


 

 

 

  

2 0 1 6

 

·        12.2016 - ORPiP w Ostrołęce - Życzenia Świąteczne

·        09.2016 – OGŁOSZENIE O KONKURSIE na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie do 1.1.2017r. - 31.12.2019r. 

                                             

      1.   Ogłoszenie o konkursie 2017-2019  Do pobrania
      2.   Szczegółowe warunki konkursu ofert    Do pobrania
     3.   Formularz ofertowy    Do pobrania   

                                

                                                         

 

 

 

2 0 1 5

 

                                                                             Działanie 2.1, Poddziałanie -  2.1.1 E-usługi dla Mazowsza   Do pobrania

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

2 0 1 4

 

·         11.2014 – OGŁOSZENIE O WYNIKU KONURSU na świadczenia zdrowotne w zakresie : 

 

                                        1. Pakiet 1 – opis badań tomografii komputerowej

                                  2. Pakiet 2 – wykonywanie badań rezonansu magnetycznego 

                                  3. Pakiet 3 – ocena i opis badań RTG

 

 

·         09.2014 – OGŁOSZENIE O KONKURSIE na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie do 31.12.2017 roku

·                              dla podmiotów publicznych, niepublicznych i indywidualnych praktyk :

·          

( Przesunięcie składania ofert do dnia : 07.11.2014 )

 

 1. Ocena  i  opis  badań  tomografii  komputerowej
 2. Wykonanie badań rezonansu magnetycznego
 3. Ocena i opis badań RTG
 4. Ogłoszenie o konkursie 2015-2017 (szczegółowe informacje)
 5. Szczegółowe warunki ofert na tomograf  2014-2017
 6. Formularz ofertowy - 2015-2017 - opis RTG
 7. Wzór umowy
 8. Załącznik nr 1 do Umowy
 9. Załącznik nr 2 do Umowy
 10. Załącznik nr 3 do Umowy

 

 

2 0 1 3

 

·       11.2013 – Oficjalne otwarcie lądowiska dla śmigłowców i wręczenie kolejnego IV certyfikatu jakości.

 

 

 

·       08.2013 – Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie 1 stycznia  2014r. do 31 grudnia 2016r.

                    1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

                        2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

                        3. FORMULARZ OFERTOWY

 

 

·      05.2013 - Informacja o wynikach konkursu  na stanowisko dyrektora Samodzielnego

*       WYNIK

 

 

·       03.2013 - Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów

                     Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim

*    OGŁOSZENIE

*    REGULAMIN

 

2 0 1 2

 

·         09.2012 - PRZEWODNIK  - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

·          

 

·       OGŁOSZENIE  (2012.03)  Ocena  i  opis  badań  tomografii  komputerowej,

                           wykonanie badań rezonansu magnetycznego

 

· Ogłoszenie

· Warunki konkursu

· Formularz ofertowy

· Umowa

· Załącznik 1

· Załącznik 2

· Załącznik 3

 

 

2 0 1 1

·           OGŁOSZENIE  (2010.11.31) o konkursie udzielania świadczeń  pielęgniarskich      "Stacja Dializ oraz  Oddział   Internistyczno-Nefrologiczny"

 

1.     Ogłoszenie

2.     Warunki konkursu

3.     Formularz ofertowy

 

 

·        Modernizacja i rozwój placówek służby zdrowia

 

1.    1 % podatku 

2.    Cel stowarzyszenia

3.    Regulamin sponsora

4.      Zarząd Stowarzyszenia

 

·        O G Ł O S Z E N I E  (2010.10.14) o konkursie na udzielanie świadczeń w okresie 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. w następujących rodzajach i zakresach: ŚWIADCZENIA LEKARSKIE, PIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ORAZ INNYCH SPECJALISTÓW I TERAPEUTÓW.

    [  Ogłoszenie o konkursie ] [  Formularz ofertowy ]

 

 

·       G Ł O S Z E N I E (2010.10.06), o naborze na kolejne edycje kursów organizowanych dla pielęgniarek i  położnych .  [  Szczegóły ogłoszenia ]           [ Strona szkoleń ]

 

 

·        K O M U N I K A T dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa  nefrologicznego z dializoterapią.

 

 W związku z okresem urlopowym i małą ilością zgłoszeń a jednocześnie dość dużym zainteresowaniem ze strony pielęgniarek, przedłuża się termin przyjmowania zgłoszeń do 20 września 2010r. i rozpoczęcie kursu planowane jest na 1 października 2010r. o godz. 1200.

 

 

·       Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w SP ZOZ – ZZ w Makowie Maz., rozpoczyna rekrutację od 12 lipca 2010 r. na

KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA  NEFROLOGICZNEGO Z DIALIZOTERAPIĄ dla pielęgniarek

1.    [ Szczegóły ogłoszenia ]  

 

 

 

1)    Funkcję dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych objął Jerzy Wielgolewski.

2)    Od początku marca w szpitalu udzielane są świadczenia medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

3)     Nowym kapelanem szpitala po przeniesieniu ks. Zbigniewa Sajewskiego do Płocka został ks. Krzysztof Biernat   .

 

 

 

4)     Kwiecień - trwają szkolenia z pierwszej pomocy. Programem nauczania objęci są wszyscy pracownicy.

Wykłady z teorii i praktyki prowadzi lekarz Radosław Pawłowski.

 

 

5)     12-14 maj 2010 - Gośćmi pracowników szpitala byli członkowie komisji akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.   Liderem wizytacji akredytacyjnej była p. Halina Kutaj-Wąsikowska. Towarzyszyli jej : Krystyna Amborska, Marek Labon i Janusz Piotrowski.

 

 

Pielęgniarka Naczelna

tel. (29) 71 42 315