Konferencja pt. „Jakość w Ochronie Zdrowia”

 

20 czerwca 2002 roku w Starostwie Powiatowym w Makowie Mazowieckim odbyła się konferencja poświęcona problematyce jakości usług medycznych. Wśród zaproszonym gości byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, reprezentanci sąsiednich szpitali oraz lekarze rodzinni.

         Tematyka poruszona na Konferencji miała na celu przybliżenie zebranym gościom działania jakie realizuje makowski szpital aby zapewnić pacjentom wysoką jakość świadczonych usług.

         Prelekcję rozpoczął mgr Artur Jabłoński z „Akademii Jakości” wprowadzając słuchaczy w podstawy zarządzania przez jakość. Następnie prezentowały swoje prace mgr Urszula Grochowska Pielęgniarka Naczelna SPZOZ-ZZ – „Jakość w opiece nad pacjentem”, Danuta Pawlik magister mikrobiologii – „Diagnostyka mikrobiologiczna w systemie jakości” oraz mgr Elżbieta Czapska „Rola pielęgniarki epidemiologicznej w systemie jakości”. Zebrani mieli również możliwość porównania standardów jakości charakterystycznych dla zakładów opieki zdrowotnej ze standardami jakości w innych firmach medycznych na przykładzie firmy Bio – Merieux.

         Konferencję zakończył dyrektor szpitala Dariusz Hajdukiewicz. W swoim wystąpieniu opartym na przesłaniu „Dlaczego warto wdrażać jakość” wymienił wiele powodów m.in. korzyści dla Kas Chorych, osób współpracująch – lekarzy rodzinnych, państwa, personelu szpitala oraz przede wszystkim dla pacjenta. Część wystąpienia poświęcona została relacjom między świadczeniodawcą a pacjentem/ klientem. Dyrektor zaproponował m.in., aby osoby korzystające ze świadczeń medycznych bez względu na to czy są pacjentami czy klientami, traktować jak współpartnerów – współdecydujących w procesach diagnostyczno – leczniczych.

         Konferencja była również okazją do wręczenia medalu za zasługi dla makowskiego szpitala. Medal im Doktora Teofila Sokołowskiego (pierwszego dyrektora szpitala w Makowie w latach dwudziestych ubiegłego stulecia, inicjatora lecznictwa szpitalnego) otrzymali :

1. Zbigniew Chrzanowski Poseł na Sejm RP

2. Hanna Młynarczyk – Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego

3. Jarosław Pinkas Dyrektor ds. Klinicznych i Organizacyjnych Instytutu Kardiologii w Warszawie

4. Janusz Puka Ordynator Stacji Dializ Szpitala Praskiego w Warszawie

5. Elżbieta Szyszkowska Dyrektor Oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia

 

oraz pracownicy szpitala:

5. Janusz Grochowski Ordynator Oddziału Internistyczno – Nefrologicznego i Stacji Dializ

6. Mirosława Wadowska Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

7. Hanna Matusiak Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

8. Urszula Grochowska Pielęgniarka Naczelna

9. Elżbieta Czapska Pielęgniarka Epidemiologiczna

10. Danuta Pawlik Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

 

Konferencję zakończyła interesująca dyskusja.