strona główna

Administracja

Naczelne Kierownictwo

Dyrektor Naczelny

Jerzy Wielgolewski

Dyrektor ds. Lecznictwa

lek. med. Jerzy Kasprzyk

Dyrektor ds. Administracyjno Ekonomicznych

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Urszula Grochowska

 

Kierownicy działów i komórek organizacyjnych

Księgowość

mgr Agnieszka Sitarska

Kadry

Teresa Śmiałkowska

Dział Logistyki

mgr Janusz Zalewski

Dział Organizacji i Nadzoru

mgr Hanna Matusiak

Oddział wewnętrzny

lek.med. Marta Jackiewicz

Oddział chirurgii ogólnej

lek. med. Jerzy Kasprzyk

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej

dr n. med. Wojciech Cejmer

Oddział nefrologiczny Stacja Dializ

dr n. med.. Janusz Grochowski

Oddział Pediatryczny

lek. med. Mariusz Niewiadomski

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

lek. med. Andrzej Nowicki

Oddział noworodkowy

lek. med. Dariusz Miąsik

Rehabilitacja

lek. med. Elżbieta Maciejewska

OIT

lek. med. Józef Hezner

SOR

lek. med. Andrzej Kos

ZOL

mgr Teresa Otłowska

Laboratorium analityczne

mgr Lidia Niewiadomska

Laboratorium Mikrobiologiczna

mgr Danuta Pawlik

Dział Diagnostyki Obrazowej

lek. med. Iwona Zielińska

Poradnie Specjalistyczne

lek. med. Katarzyna Dulny

Pracownia rehabilitacji leczniczej

mgr Katarzyna Kiliańska

 

Stanowiska Samodzielne Podległe Dyrektorowi

Pielęgniarka Epidemiologiczna

mgr Elżbieta Czapska

Pracownik Socjalny

BHP

Grażyna Bednarczyk

OC

Anna Narewska

Sekcja PR