Zakład dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie

w zakresie inwestycji pro środowiskowych w zadaniach:


                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


 - "Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" -  (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)


 - "Termomodernizacja budynku SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim - docieplenie dachów i docieplenie ścian"
                                  - (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)


 - "Modernizacja systemu grzewczego wraz z modernizacją sieci cieplnej" (umowa o udzielenie dotacji 2010r)


 - "Termomodernizacja - docieplenie dachów, budynków SP ZOZ ZZ w Makowie Maz." (umowa pożyczki/dotacji 2011r)


 - "Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap 1 - Modernizacja przyłącza (umowa pożyczki/dotacji 2011r)


 - "Cyfryzacja Pracowni RTG w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz."- dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 408 700,00zł.
  

           

 - "Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap II - termomodernizacja dachów i ścian  - dofinansowana przez Wojewódzki  

      Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie pożyczki na kwotę 347 132,28zł.