"Jakość w Opiece Zdrowotnej - Mazowieckie Forum Dyskusyjne"

Maków Mazowiecki 17-18 czerwiec 2004

 Relacja

                          

 

                  

 

„Tego, co winniśmy robić, uprzednio się nauczywszy,

uczymy się robić dopiero robiąc to właśnie”

Arystoteles

 

    Już po raz trzeci do Makowa Mazowieckiego przybyli reprezentanci placówek medycznych, aby wspólnie poszukiwać nowoczesnych rozwiązań poprawiających zarządzanie organizacjami, jak również wymienić zdobyte doświadczenia w spełnianiu potrzeb i oczekiwań klientów.

    Jak co roku, Konferencja została przygotowywana przez pracowników szpitala w Makowie Mazowieckim, Starostę Powiatu Makowskiego oraz członków Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Promocji Jakości. Gośćmi organizatorów byli przedstawiciele instytucji medycznych i niemedycznych z Mazowsza, a także delegaci z odległych miast takich jak: Gdańsk, Olsztyn, Elbląg, Poznań, Wrocław, Białystok.

    Dwudniowe spotkanie zostało podzielone na sześć sesji, poświęconych odrębnym aspektom zarządzania jakością. Cykl prelekcji rozpoczął dyrektor Dariusz Hajdukiewicz referatem „Poszukiwanie sekretów dobrej roboty dla budowania systemu zapewnienia jakości w szpitalu”, opartym na książce T. Kotarbińskiego pt. „Traktat o dobrej robocie” oraz własnym doświadczeniu.

    Sesja pierwsza poświęcona została zewnętrznym systemom zapewnienia jakości wdrażanym w placówkach medycznych. O roli jaką w zakładach odgrywają akredytacja i ISO mówiły Wiesława Jastrząb z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Małgorzata Lotkowska z Miejskiego Szpitala w Olsztynie oraz Liliana Adamska w referacie pt. ”Dokumentowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu”. O jakości usług, definicjach i ich konsekwencjach praktycznych - mówił Prezydent Towarzystwa Promocji Jakości w Polsce i audytor Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) dr Marek Labon. Natomiast istotną rolę, jaką należy przypisać zewnętrznym systemom podkreślił w swoim wystąpieniu Tadeusz Glazer ekspert z Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości.

    W sesji drugiej, chociaż będącej kontynuacją tematu - zarządzania przez jakość, pojawiły się nowe, dotychczas niedoceniane elementy, pozytywnie oddziaływujące na poziom świadczonej usługi. Jan Czeczot z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy zaprezentował nowy program akredytacji dla podstawowej opieki zdrowotnej przygotowany przez CMJ. Urszula Grochowska, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością w makowskim szpitalu, przedstawiła w jaki sposób można połączyć systemy budowane w oparciu o standardy akredytacyjne i europejskie normy ISO. Agnieszka Sąpór, doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w swoim wystąpieniu podkreśliła cechy zewnętrznych systemów widziane oczami teoretyka, a postrzegane i pożądane przez klientów/pacjentów placówek medycznych. Cennych rad udzielił również Krzysztof Krajewski, prezes Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności z Warszawy. Zdaniem prezesa Krajewskiego „Firma powinna: odejść od anonimowości, dążyć do wyróżnienia się na rynku poprzez kreowanie niepowtarzalnego wizerunku, ułatwiającego jej identyfikację i jej usług”.Nie bez znaczenia pozostaje więc posiadanie pewnych „wyróżników” np. logo lub logotypów.

    Kolejna sesja została zdominowana przez referaty omawiające programy profilaktyki i promocji zdrowia, realizowane wśród pacjentów i personelu medycznego. Swoje doświadczenia i badania zaprezentowali Violeta Matla i Ewa Potępa ze Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Lech Lenkiewicz z Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

    W sesji poświęconej satysfakcji pacjentów oraz bezpieczeństwu i higienie pracy uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z wynikami badań przeprowadzonymi bezpośrednio przez personel szpitala, jak i przez osoby związane pośrednio ze środowiskiem szpitalnym. Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wywołało wystąpienie dr Joanny Bugajskiej pracownika naukowego CIOP-PIB, która zaprezentowała analizę badania, pokazującego jak kształtuje się aktywność zawodowa pracowników w dobie starzejącego się społeczeństwa. Jak się do tych zmian przygotować – odpowiedział w swojej prelekcji Andrzej Michałowski, specjalista ds. wdrażania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Satysfakcja pacjenta – to opinia, na której opiera się obecnie każda placówka medyczna budująca własny wizerunek. Jakie oczekiwania i potrzeby ma usługobiorca oraz jak je zaspakajać, na przykładzie pacjentów dializowanych, przedstawiła Irena Jakubowska, lekarka makowskiej Stacji Dializ.

    Innym, bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na jakość usługi są zakażenia szpitalne. Im poświęcona została sesja piąta. Głos w dyskusji zabrał dr Paweł Grzesiowski praktyk i teoretyk, pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Zofia Żak-Puławska, Anna Kwiatkowska i Izabela Mossakowska przedstawicielki szpitali powiatowych z Wołomina, Wyszkowa i Pułtuska.

 

    Na zakończenie Konferencji organizatorzy przygotowali sesję z „rozmaitościami”, w której każdy ze słuchaczy mógł odnaleźć szczególnie interesujący go temat. Joanna Krawczyk pracownik MSZ, przybliżyła zmiany w przepisach prawnych, odnoszących się do ochrony zdrowia, w związku z wejściem do Unii Europejskiej. O telemedycynie ratunkowej w ratownictwie medycznym, jej korzyściach dla pacjentów i świadczeniodawców mówił Andrzej Kosik, przedstawiciel Firmy Medtronic. Swoje spojrzenie na aspekty jakości zaprezentowali Przemysław Ławecki – kierownik SOR-u, w prelekcji „Metody redukcji ryzyka – symulacje zdarzeń o charakterze masowym”, Danuta Pawlik – mikrobiolog, pracownik makowskiego szpitala w „Strategii działań w zakresie unikania zdarzeń niepożądanych”, Elżbieta Czapska pielęgniarka epidemiologiczna oraz Dariusz Hajdukiewicz w referacie „Szpitalny system zgłaszania zdarzeń niepożądanych”.

Konferencja w Makowie Mazowieckim to swoisty rodzaj benchmarkingu – porównania najlepszych w swojej profesji. Jak twierdzą zgodnie organizatorzy i goście, jest potrzebna i powinna być kontynuowana. Stanowi bowiem nie tylko źródło pozyskiwania cennych informacji i nowoczesnych rozwiązań, ale także staje się okazją do nawiązywania nowych kontaktów. Charakteryzuje ją również niepowtarzalna atmosfera, życzliwość. Swoistym, oryginalnym wyróżnikiem spotkań są przepiękne, pachnące bukiety ogrodowych kwiatów oraz profesjonalnie przygotowane i podane posiłki. (PR)