Home

 "Biuletyn Informacyjny Szpitala" to  informacje dla pracowników i pacjentów szpitala. Opisuje najważniejsze wydarzenia z życia Zakładu.

 Biuletyn redagowany jest przez pracowników Sekcji PR.

 

horizontal rule

 

01'03    02'03    03'03    04/05'03    06'03    07'03   08'03    09'03    10'03    11'03    12'03

01'04    02'04    03'04    04'04    05'04    06/07'04    09'04    10'04   

01'05    02'05    03/04'05    05/06'05    07/08'05    09'05    10'05    11'05   

01'06    02'06    03/04'06    05/06'06    09'06    10'06    11'06    12'06

01/02'07    03'07    06'07    09'07    10'07    11'07

01'08        03'08    12'08   

01'09    03'09    04'09     05'09    06'09    09'09    10'09