"E-USŁUGI DLA MAZOWSZA - INFORMATYZACJA SPZOZ-ZZ W MAKOWIE MAZOWIECKIM"

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ ii "WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA"

DZIAŁANIE 2.1 "E-USŁUGI" PODDZIAŁANIA 2.1.1 " E-USŁUGI DLA MAZOWSZA"

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

NA LATA 2014-2020


                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE PROJEKTU:

1.       Wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (obecnych oraz potencjalnych pacjentów)

      oraz partnerów  projektu (4 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej),

2.       Informatyzacja szpitala, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej dostosowującej działalność operacyjną jednostki

      do znowelizowanych przepisów prawa,

 

PLANOWANE EFEKTY:

1.       Uruchomienie platformy e-usług medycznych dla mieszkańców regionu,

2.       Wdrożenie systemów elektronicznego obiegu dokumentów,

3.       Budowę sieci komputerowej w obiektach Beneficjenta,

4.       Wyposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt informatyczny,

5.       Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego służącego zarządzaniu szpitalem:

 a.       Systemu Informacji Medycznej,

 b.      Systemu ERP w części administracyjnej

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 438 427,50 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 5 972 214,00 PLN