Trzyletni Certyfikat Akredytacyjny

Certyfikat0001.jpg

Zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2000, ISO14001:2005, PN-N 18001

Certyfikat0002.jpg Certyfikat0003.jpg

 Szpital przyjazny dziecku  -   Lider bezpiecznej pracy 

IV Mazowiecka Nagroda Jakości

   
       Zakład dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie w zakresie inwestycji pro 
                                          środowiskowych w zadaniach:*"Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" -
  (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)

*"Termomodernizacja budynku SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim - docieplenie dachów i docieplenie ścian"
                                  - (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)

*"Modernizacja systemu grzewczego wraz z modernizacją sieci cieplnej" (umowa o udzielenie dotacji 2010r)
*"Termomodernizacja - docieplenie dachów, budynków SP ZOZ ZZ w Makowie Maz." (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
*"Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap 1 - Modernizacja przyłącza (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
*"Cyfryzacja Pracowni RTG w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz."- dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 408 700,00zł.
              *"Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap II - termomodernizacja dachów i ścian
     - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
                                                                  w formie pożyczki na kwotę 347 132,28zł.

 

 

 

 

szpital_index.jpg

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

Aktualności  

Szpital Informacje Przetarg Poradnie Diagnostyka ZOL

Promocja zdrowiaKonferencja Gazetka BIP TPJ  Stowarzyszenie Amazonki 

Kontakt