Zakład dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie w zakresie inwestycji pro środowiskowych w zadaniach:


                                         


*"Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" -  (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)
*"Termomodernizacja budynku SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim - docieplenie dachów i docieplenie ścian"
                                  - (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)

*"Modernizacja systemu grzewczego wraz z modernizacją sieci cieplnej" (umowa o udzielenie dotacji 2010r)
*"Termomodernizacja - docieplenie dachów, budynków SP ZOZ ZZ w Makowie Maz." (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
*"Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap 1 - Modernizacja przyłącza (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
*"Cyfryzacja Pracowni RTG w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz."- dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 408 700,00zł.
             

*"Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap II - termomodernizacja dachów i ścian  - dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie pożyczki na kwotę 347 132,28zł.

                           

          Szpital przyjazny dziecku

  Lider bezpiecznej pracy             IV Mazowiecka Nagroda Jakości 

 

Trzyletni Certyfikat Akredytacyjny

.

Zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2000, ISO14001:2005, PN-N 18001

  e-Portal Pacjenta Konkurs ofert  

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

 

Copyright © 2017 SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim

www. szpital-makow.pl