Szpital przyjazny dziecku

  Lider bezpiecznej pracy             IV Mazowiecka Nagroda Jakości

 

Trzyletni

Certyfikat Akredytacyjny

2018/90

Zintegrowany system zarządzania

ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015,  K-OHSMS 18001

          

Szpital Informacje Aktualności Oferty pracy

Poradnie

Diagnostyka ZOL Stowarzyszenie
Przetargi BIP TPJ Amazonki
Promocja zdrowia Konferencje Gazetka Kontakt 
Konkurs ofert UE - E F R R W F O Ś i G W e-Portal Pacjenta

e-Wyniki Pacjenta

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

 

Copyright © 2017 SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim

www. szpital-makow.pl