Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespół Zakładów

w Makowie Mazowieckim

 

Aktualności  

SzpitalInformacjePrzetargPoradnieDiagnostykaZOL

>>>   PRZETARG NA  DZIERŻAWĘ GRUNTU   <<<

Promocja zdrowiaKonferencjaGazetkaBIP TPJ StowarzyszenieAmazonki 

Kontakt

* Trzyletni Certyfikat Akredytacyjny

* Zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2000, ISO14001:2005, PN-N 18001
* Szpital przyjazny dziecku
* Lider bezpiecznej pracy
* IV Mazowiecka Nagroda Jakość

   
       Zakład dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Warszawie w zakresie inwestycji pro środowiskowych w zadaniach:

*"Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej" -  (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)
*"Termomodernizacja budynku SP ZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim - docieplenie dachów i docieplenie ścian" - (umowa o udzielenie pożyczki i umowa o udzielenie dotacji 2009r.)
*"Modernizacja systemu grzewczego wraz z modernizacją sieci cieplnej" (umowa o udzielenie dotacji 2010r)
*"Termomodernizacja - docieplenie dachów, budynków SP ZOZ ZZ w Makowie Maz." (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
*"Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap 1 - Modernizacja przyłącza (umowa pożyczki/dotacji 2011r)
*"Cyfryzacja Pracowni RTG w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz."- dofinansowanie w formie pożyczki na kwotę 408 700,00zł.
                                    *"Modernizacja ciepłowni w SP ZOZ ZZ w Makowie Maz. - Etap II - termomodernizacja dachów i ścian - dofinansowana przez Wojewódzki          Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki na kwotę 347 132,28zł.

szpital_index.jpgwww.szpital-makow.pl